ієрархія

гієрархія, драбина (службова); номенклатура (бюрократична); штати, адміністрація, апарат

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • ієрархія — (грецьк. Ιεραρχία, від Ιερόζ священий; άρχη влада) 1) Термін, введений Псевдо Діонісієм Ареопагітом для характеристики організації християнської Церкви. 2) Принцип структурної організації складних багаторівневих систем, що полягає в упорядкуванні …   Філософський енциклопедичний словник

  • ієрархія — ї, ж. 1) збірн. Сукупність людей, об єднаних за принципом підлеглості службовою чи іншою діяльністю, родинними стосунками і т. ін. 2) Сукупність відношень старшинства в якій небудь множині. || Послідовне розміщення посад, чинів і т. ін. від… …   Український тлумачний словник

  • ієрархія — (грец. священний і закон) Правило супідрядності елементів у композиції художнього твору, де чітко витримана підпорядкованість компонентів від вищих до нижчих, від змістовно головних до другорядних. У формальному відношенні ієрархічну композицію… …   Архітектура і монументальне мистецтво

  • ієрархія — [ійеира/рх ійа] йі, ор. йеійу …   Орфоепічний словник української мови

  • ієрархія — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • ієрархія — (від грец. hieros – священний і arche – влада) тип структури, організації системи, що ґрунтується на впорядкуванні її елементів від вищого до нижчого і впровадженні відношень співпідпорядкування …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

  • ієрархія церковна — Форма особливої участі й відповідальності в управлінні Церквою, яка базується на законодавчо й богословськи зієрархизованій участі у священстві Ісуса, виражена в ступенях: архиєрей ієрей диякон …   Словник церковно-обрядової термінології

  • ієрархія екосистем — Функціональне підпорядкування екосистем різного рівня організації в ряду: біогеоценоз, ландшафт, біом, природний пояс, біогеографічна область, біосфера …   СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ

  • церковна ієрархія — див. ієрархія церковна …   Словник церковно-обрядової термінології

  • Eglise orthodoxe autocephale ukrainienne canonique — Église orthodoxe autocéphale ukrainienne canonique Église orthodoxe autocéphale ukrainienne canonique (Українська Автокефальна Православна Церква Канонічна) Fondateur(s) Autocéphalie/Autonomie déclarée Autocéphalie/Autonomie reconnue …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.